Makra Edit

 • Gyógypedagógus, logopédus

,, Az ember és ember közti kapcsolat legemberibb formája az élő beszéd. Ez olyan egyetlen tulajdonságunk, amelynek mind létrehozására mind felfogására képesek vagyunk. Tudnunk kell önmagunkat nehézség nélkül kifejezni, s meg kell tanítani gyermekeinket a beszéd használatára, a beszéd használatának igényére és örömére." Dr. Gósy Mária

Ha egy kisgyermek beszéde, kommunikációja bármilyen szinten nehezített, nem érti a világot, és a világ sem érti őt. 1997. február óta dolgozom nevelési tanácsadóban. A tanácsadói munka mellett dolgoztam a Gézengúz Alapítványnál és kerületi óvodában óraadó logopédusként. A nevelési tanácsadóban 3-23 éves korig vizsgálom az önkéntes és intézményi beutalt gyerekeket, tanulókat.

A védőnői, óvodai, iskolai jelzések alapján a következő vizsgálatokat végzem:

 • megkésett beszédfejlődés
 • artikuláció vizsgálata
 • G-O-H, Beszédészlelés, beszédmegértés
 • Frostig teszt, vizuális észlelés
 • DPT ( diszlexia)
 • PPL (szókincs)
 • SINDELAR teszt

A 2013-2014 -es tanévben, a következő ellátási formát biztosítom:

Egyéni ellátás:

 • Megkésett beszédfejlődés
 • Diszlexia reedukáció
 • Dysphonia
 • Grafomotoros fejlesztés
 • Hangtisztítás, beszédészlelés fejlesztés
 • Dadogás
 • Sindelar home training
 • Beszédészlelés, beszédmegértés home trainig

Csoportos ellátás:

 • Csoportos TSMT-féle mozgásfejlesztés, kooterapeutaként.