ERASMUS+ HOT program

Projektidőszak – 2021.június 01 – 2023. május 31.

A projektet bemutatja a Projekt írója és koordinátora Fóris Marietta, a Budapesti Csip Csup Csodák Magánóvoda intézményfenntartó óvodapedagógusa

"Projektünk motivációját partnereinkkel együtt abban fogalmaztuk meg, hogy hisszük, hogy mind a gyermekek, mind a szülők, mind az európai értékek mentén történő modern, korszerű eszközökkel és módszerekkel történő tanulás-tanítás folyamatához szükség van a modern szemléletű pedagógusokra. A robbanásszerű IKT és digitális fejlődés hatása már az óvodában is erőteljesen észlelhető, ezért el kell fogadnunk és el kell ismernünk, hogy szükség van az IKT eszközökre az óvodai nevelésben is, hiszen megjelent az alfa generáció, akik számára ez már ismert és számukra érdekes, motiváló eszköznek számít. Fontos küldetés a pedagógusok számára, hogy a korszerű eszközöket és módszereket sikeresen alkalmazzák az óvodai nevelés, képességfejlesztés folyamatában, hitelesen tudják tájékoztatni a szülőket a digitális, online világ esetleges veszélyeiről, káros hatásairól, és támogatni tudják a családokat az otthoni internetes használat megfelelő egyensúlyáról."

Partnerségünket 4 óvoda alkotja:

  1. Csip Csup Csodák Magánóvoda Budapest, Magyarország
  2. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice, Slovensko
  3. Ficánka Napköziotthon, Székelyudvarhely, Románia
  4. Materská škola – Óvoda L. Kossutha 1272/103, Kráľovský Chlmec, Slovensko

"Célja: a pedagógusok szakmai, módszertani megújulása, lelki felfrissülése, nemcsak a módszertani kultúrájuk fejlesztése érdekében, de a kiégés veszélye miatt is. Projektünkben az új módszerek, ismeretek, gyakorlati fogások, új eszközök lendületet hoznak a munkánkba, kitekinthetünk más országok szakmai repertoárjába, megismerkedhetünk más szemlélettel, más országok tanítás-tanulási jógyakorlataival, új köntösbe öltözhet az eddig megszokott pedagógiai szokásunk, gyakorlatunk. Sikerélményhez juthatnak, fejlődhetnek, magabiztosabbak lesznek és szakmailag felfrissülnek a résztvevő pedagógusok. A digitális esélyegyenlőség kérdése ezért kiemelten fontos szerepet kap már az óvodás korban - a korai iskolaelhagyás és a digitális kirekesztődés csökkentése is fontos feladatként jelenik meg a jövőt tekintve. Cél a tanulók digitális állampolgárokká nevelése, ehhez azonban jól képzett pedagógusokra és megfelelően tájékoztatott szülőkre van szükség.

A megvalósítás elemei között elmélettel kapcsolatos előadások, gyakorlati workshopok, fókuszcsoportos megbeszélések, szülőkkel való találkozások segítik a céljaink elérését. Esélyegyenlőségi szakemberek, családterapeuta, pszichiáter bevonásával kapunk a digitális technikák és módszerek megismerése mellett a projekthez kapcsolódó releváns ismereteket. Mindezek alapjai a jövő generációjának nevelésének!

A projekt 5 nemzetközi partnertalálkozót és 4 rövidtávú képzést tervez, melyek során megvalósulhat az élethosszig tartó tanulás. A szerzett tapasztalatok és tudás segíti a komplex személyiségformálást, az informatikai nevelés alapjai az óvodában elkezdődnek, korszerű módszertani elemekkel fejlődik az érzékelés, észlelés, síkban-térben való tájékozódás képessége, részképességzavarok megelőzése, fejlesztés, felzárkóztatás, hátránykompenzáció, tehetséggondozás sokrétű ismeretszerzés valósul meg.

A projekt során egyes képzési elemekben kiemelkedik az elsődleges prevenciós munka, mely az IKT eszközök helyes használatának kialakítása a veszélyek elemzése és a következmények tüneteinek megismerése, a szülők hiteles tájékoztatása, hogy keretek nélkül veszélyessé válhat az IKT eszközök túlzott használata. Az IKT eszközök óvodai és otthoni használata nem veheti el az időt a kisgyermekek elsődleges tevékenységétől, a játéktól, valamint a testi-lelki egészséget biztosító mesélés- verselés - éneklés - mozgás - közös tevékenységekben, személyes kontaktusban megélt együttléttől! Digitális pedagógusok = digitális gyermekek = digitális állampolgárok = Európai integritás!"

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit!

ESEMÉNYEK PROGRAM – BESZÁMOLÓK IDŐPONT
Nemzetközi partnertalálkozó BUDAPEST Meghívó-program: https://drive.google.com/file/d/1bW3lOIpD50fxrG2LvJ4vz2acqNK1dvjs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_ZdFHBW2T7VI5TnFUjykvmcJzF2KlIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VpbJ49PSc4ckAcxvfQ8QL-MUMsVg6OAC/view?usp=sharing
Beszámoló: https://drive.google.com/file/d/1PnYqaJ8GQdAM6p4d1yoDCfB0b9G_FbfA/view?usp=sharing
2021 július 9-10.
https://drive.google.com/file/d/16hKtQP1Zp3ijcLDobu-R8DdCMaDat25M/view?usp=sharing
ERASMUS + HOT konferencia Határtalan Online Térben I. Budapesti Nemzetközi Partnertalálkozó - YouTube
Rövidtávú képzés Kassa meghivo_partnerek.pdf (edupage.org)
program_16.9.pdf
program_17.9.pdf
program_18.9.pdf
program_19.9..pdf
Beszámoló: https://drive.google.com/file/d/14TNR4qs6hZsjHOJcUKy5Tkq2j_PZw9JD/view?usp=sharing
2021 szept.16-19.
https://docs.google.com/presentation/d/1fjXX0pZu2kfn_mV2vKQFhSNM7I0kJh-S/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1NJnld6N5NfvnIUT1wd3adonDd_FMnHlr/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uYwjos1Ox7o_Km_4fFgSVIF4H8UQjTyV/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1qI-QsMeH11gg55JbtsmCiFVILd3Z0sNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OmScqTAJfbEEiP_DOFzOMAv9mIIe-07a/view?usp=sharing
A digitális világ hatása _ Kassa_ HOT_RK.pptx
Rövidtávú-képzésBudapest https://drive.google.com/file/d/1eYVqLxPoQsQTv41wU-vlnN0bM_LzbCeM/view?usp=sharing
Meghivo_partnerek_Bp_RK._EL__.pptx (live.com)
Beszámoló: https://drive.google.com/file/d/1J_56B_1PUkDoX8aLg0Pzy6PSCmU6S5DZ/view?usp=sharing
2022 április 20-23
Erasmus + HOT Budapesti konferencia rövidtávú képzés 2022-04-20 - YouTube
Nemzetközi Partnertalálkozó Kassa Meghivo_partnerek.pdf
Kassa_Program_3.pdf
Kassa_Program_4.pdf
Beszámoló: https://docs.google.com/file/d/1iYYN6dYbn-B4LxuI7JwHWBn0hZERwx1A/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
2022 június 3-4
https://docs.google.com/presentation/d/1GTUbWrBK1xiMGpJo-TGpLHBN20DG46-6/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true
Rövidtávu képzés Székelyudvarhely MEGHÍVÓ: https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d528bb2c-c564-45bd-9198-ff2e004817f1
PROGRAM: https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:9b2b4410-1462-4561-9d9a-04fbb497a606
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e4311d2e-2f8e-45aa-8636-f4536ae0b7f0
Beszámoló: https://docs.google.com/file/d/16Q7ffsIkhURLix6EmQOO1Lrnh91Wtlyu/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
2022 aug 8-11.
Műhelymunka módszertani gyűjtemény – Zsigmond Ilka képzése https://wakelet.com/wake/rYCI7P-RXhpMUFow0mnOM?fbclid=IwAR3geMFPLh3lTNsS0WsiTY8UpI2GYj0YTznMAW49tI5HgzsFX5AcCggYP8k
Nemzetközi Partnertalálkozó, Székelyudvarhely meghivo_2022_dec_9_10.pdf
Beszámoló: https://docs.google.com/file/d/1X2iw9N3Knz_JtO0cojU07rCLa-qzzaM3/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
2022 dec 9-10.
Módszertani gyűjtmény: Zsigmond Ilka képzése: https://classroom.google.com/c/NTc3NzIxNDcxNDgy?fbclid=IwAR2Gi47V4v2E4C05g72mQjjsp6jg2odSK_XnffBQOcD6Mq_9kNwykQAbfIk
Nemzetközi Partnertalálkozó, Királyhelmec meghivo_2022_dec_9_10.pdf
Beszámoló: https://docs.google.com/file/d/10E8Fq6S8LZ-t2P5Qy4qcgr4zfHO0Zbgd/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
2023 január 19 – 20.
https://docs.google.com/presentation/d/10BfTebcC9REEV1aOPp7pXX3LgplUMoEE/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true
Projektbemutatás HOT Királyhelmec.pptx
Ing.Hanesz Angelika https://www.facebook.com/100069244681941/videos/706713040839558
RNDr.Čomová Viktória, PhD https://www.facebook.com/100069244681941/videos/875468266992826
Mgr.Bodák Enikő https://www.facebook.com/100069244681941/videos/1262534680962305
Rövidtávu képzés, Királyhelmec Meghivo.pdf
aprilis_23.pdf
aprilis_21.pdf
aprilis_22.pdf
aprilis_20.pdf
Beszámoló: https://drive.google.com/file/d/1C_I41__TbD5qbQsky9J6-OPzyQhMfTRM/view?usp=sharing
2023 április 20 -23.
Mgr.Fecso Szilárd https://www.facebook.com/100069244681941/videos/1289602801627804
PhDr.Dobos Gábor https://www.facebook.com/100069244681941/videos/559916899588940
Zárókonferencia, Budapest - Debrecen
ERASMUS-HOT-PROGRAM.pdf

Bővített program: ERASMUS HOT meghívó nyilv.pdf ERASMUS HOT PROGRAM _ OK.pdf Beszámoló: https://docs.google.com/file/d/18_lXCHx8FZJr5I_i8aeLpUpGrgTGpL09/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
2023 május 11 – 12.
https://docs.google.com/presentation/d/1GfxcWe5WR1fKnhqxz5ocOtbKGcbTlzSb/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true
Kisfilmek, ppt. értékelés, egyebek ÉRTÉKELŐ ÖSSZEFOGLALÓ DIAGRAMOK: Budapest nyitó konf – Ki-Mit-Tud? https://drive.google.com/file/d/1foaEeA6dPWiBjMMbijItx-nujSoTLvAu/view?usp=sharing
Budapest záró Ki-Mit-Tud? https://docs.google.com/document/d/1PhSMYSqi9hprTFQzXsAKSKCnGdtx2Vp4/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true
Budapesti nyitó partnertalálkozó: https://drive.google.com/file/d/132bkvGmFcnE10lOnTSPzqmsE8JZa6Z2G/view?usp=sharing
Budapesti rövidtávú képzés: https://docs.google.com/document/d/1b8HHQPbRKdx8zXZp2dSHz8KWUj745R2R/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true
Budapesti záró partnertalálkozó: https://drive.google.com/file/d/1dk3y30I-R0F4IRiPq3FMURQhwrANdZPZ/view?usp=sharing
Kassa rövidtávú képzés: https://drive.google.com/file/d/1rRypgJ_Z_W7VgDDPW4tAxtUCyXjiVVb7/view?usp=sharing
Kassa partnertalálkozó: https://drive.google.com/file/d/1tPICQUFX_1XV0MZfaJuJmUzVlhSijkcM/view?usp=sharing
Királyhelmec rövidtávú képzés: https://drive.google.com/file/d/1rRypgJ_Z_W7VgDDPW4tAxtUCyXjiVVb7/view?usp=sharing
Királyhelmec rövidtávú kp. nyílt érték.: https://drive.google.com/file/d/18kBrjfDkqjaJdCJGsZreBcgZbusq3PZB/view?usp=sharing
Királyhelmec partnertalálkozó: https://drive.google.com/file/d/1QlcnsNXaqNaBJi7TLpx6aTGSYYb4vfYr/view?usp=sharing
Székelyudvarhely rövidtávú képzés: https://drive.google.com/file/d/1dyMkZVb3WZj6JnliGgNGiM1QFc2gF93A/view?usp=sharing
Székelyudvarhely partnertalálkozó: https://drive.google.com/file/d/1_Xde8mLVBBUhAqdBACuuJo_CRBCKUQTp/view?usp=sharing
További élő előadások, információk a projekttel kapcsolatban: Facebook
Online találkozó összefoglaló Facebook
Összefoglaló film Facebook
Élő videoadások: Erasmus+HOT | Facebook
Módszertani gyűjtemény: https://drive.google.com/file/d/1wMB_U86gra3Z_KGUMfUDKXcKesLSRpaz/view?usp=sharing
Robotika bevezetése: https://docs.google.com/document/d/176EsHe0REKaFLj70X59e75lczh0uA6Vn/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true