Óvodai beiratkozás 2021.

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján  minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodánkkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon óvodánk beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvoda fenntartójával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg.

Az óvoda meglátogatása a hozzánk járó gyermekeink, pedagógusaink és dolgozóink védelme érdekében keddi és szerdai napokon 16.45 – 17.45 között, a bejelentkező családok számára negyedórás intevallumokban történik – ekkor személyesen a fenntartóval találkozhatnak, körbevezetik az óvoda épületében az érdeklődőket, majd online formában – video-meeting - kerülhet sor hosszabb megbeszélésekre, ahol megismerkedhetnek az óvodai dolgozóival, és feltehetik a kérdéseiket hozzájuk.

Óvodánk elérhetősége:

Kérjük, elérhetőségünk egyikén keressenek bennünket óvodai férőhely ügyében! Felhívjuk figyelmüket, hogy a férőhelyeink korlátozott számban elérhetők, és érkezési sorrendben töltjük be azokat!

A hivatalos, személyi okmányokat a tényleges óvodába járás előtti első lehetséges személyes találkozás alkalmával elég bemutatni! (Születési anyakönyvi kivonat, TAJ-kártya, személyi igazolvány és lakcímkártya, a gyermek oltási könyve)

Lehetőség van előre egyeztetett időpontban hosszabb, élő videokonferenciára, melyben megismerkedhetnek a fenntartóval, intézményvezetővel, és az óvodapedagógusainkkal. Itt feltehetik kérdéseiket, illetve személyesen megismerkedhetnek gyermekük leendő óvodapedagógusaival.

Óvodai befogadás:

Minden kisgyermek életében egy mérföldkő az óvoda. Akik bölcsődébe jártak, számukra is nagy változás a megszokott kis közösségből egy más rendszerű közösségbe átlépni, hát még azoknak, akik 3 éves korukig a család védőhálójában voltak, és a családi élet érzelmi biztonsága jelenti számukra a világot.

Nemcsak a gyermeknek, de a szülőknek is nehéz az elengedés, a bizalom kiépítése az óvodai dolgozókkal, megszokni a változást, mely az egész család életét érinti. Óvodás lesz a gyermek. Az édesanya lassan visszaáll a munka világába, és a megszokott, nyugodt, szinte stresszmentes életet felváltja egy másik élet. Sok szerepnek kell megfelelnie, - munka, gyermeknevelés, háztartási teendők, stb. - miközben szorong a kicsi óvodai beilleszkedése okán. A kisgyermek családról történő leválása a legbiztonságosabbnak ítélt óvodában is lehet nehéz, és könnyes. Érthető érzések ezek, hiszen életciklusváltás történik, ami jelentős változást okoz, és mindehhez a régi működési elvek/szabályok, életvezetés helyett az új feltételek szerinti szabályok kialakítása szükséges – ez terheli a legstabilabb családi rendszert is. Amíg minden a helyére nem kerül, amíg az új szokások stabillá nem teszik újra a rendszert, nehéz az élet…

Ezekben a pillanatokban nagyon nagy jelentősége van a család-óvoda kapcsolatában a nevelőtestület, a pedagógusok empatikus, segítő attitűdjére, az elfogadó, szeretetteljes légkörre. Óvodánkban mindezekre figyelemmel zajlik a befogadás/beszoktatás – a kicsi, és a család egyéni igényeinek és esetleges nehézségeinek figyelembevételével. Érzékenyen reagálunk a jelzésekre, és hagyjuk, hogy észrevétlenül, és minél kevesebb stresszel alakuljon ki a bizalom és a gyermek/szülők érzelmi biztonsága. Van idő…hiszen egész nyáron szeretettel várjuk délutánonként a játszótér helyett az oviba a hozzánk érkező kicsiket. Egy-egy órányi játszódélutánokon kapcsolódhatnak az óvoda épületéhez, udvarához, a szokásrendszerhez, és mindezeken keresztül a kis társakhoz, és az óvoda dolgozóihoz – mindezt az őt kísérő szülő biztonságában. A velünk szerződést kötött szülők számára nyitottak a kapuink a nyár folyamán. Szeptemberre így észrevétlenül kialakul a bizalom, és a kötődés az óvodapedagógusok felé, - és könnyed, gördülékeny és traumamentes lesz az óvodába lépés.

JELENTKEZÉSI LAP ITT ELÉRHETŐ, KÉRJÜK KITÖLTVE VISSZAKÜLDENI: csipcsupovi@gmail.com

Szívből reméljük, hamarosan személyesen is üdvözölhetjük egymást! Addig is találkozzunk online! Jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Biztonság

Ha biztonságban, jó kezekben szeretné tudni gyermekét

Vidám légkör

Nyugodt, kiegyensúlyozott, vidám légkör, saját konyha!

Iskola

Biztos iskolakezdés – Csip-Csup Csodák Magánóvoda!

Hívj minket!