Napirend és programok

Napirend

Óvodai napirendünk folyamatos, rugalmas – igazodik minden gyermek egyéni szükségleteihez.

Táplálkozás

Az egészséges életmód mint érték beépülése és szokásainak alakítása az igények, hiányérzetek, szükségletek kielégülésének folyamatában történik.Így: környezet rendje, esztétikus terítés, az asztalnál való viselkedés, csukott szájjal rágás, teli szájjal nem beszélünk, eszközök használata, az önkiszolgálás, a társak iránti udvariasság, a segítőkészség, a példamutatás, a szorgalom, stb.

Igény szerint: annyit és akkor ehet, amikor éhes, amennyit kíván - annyit és akkor ihat, amikor szomjas, amennyit kíván

Megvalósítás

 • kocsi, tálca, tányérok a szokott helyen
 • étel, ital biztosítása (vaj, lekvár, méz, tea …) igény szerint, és kis porciókban is
 • folyamatos a reggeli 7.00-9.00 óra között igény szerint
 • folyamatos az uzsonna a felkelés és a távozás között igény szerint
 • ebéd adott időben, lehetőleg várakozási idő nélkül
 • evőeszközök használata
 • szokásrend ésszerű és belátáson alapul
 • kínálás, udvariasság
 • tálalás, szedés önkiszolgálással
 • igény szerinti mennyiség

Szervezési feladatok- objektív - szubjektív feltételek

 • idősebb társak hatása - utánozható minták (kenyér megkenése, önkiszolgálás, segítségadás
 • reggeli igénye: ki, mikor éhes, evett-e, és mikor, megéhezett-e
 • óvónő, dajka szemlélete családiasságra törekvő, és együttműködésüknek látható jelei vannak
 • étkezés légköre vidám, nincs erőltetés
 • evőeszköz: használatát próbálhatja aszerint, ahogy késztetést érez a kipróbálásra (kés, villa) erőltetés nélkül
 • megkóstolásra ösztönzés
 • az asztaltársaság baráti légköre (halk beszélgetés, barát mellett ülés, önkiszolgálás, segítés igény szerint)

Mozgásigény

Saját igényeinek, képességeinek, korlátainak megismerése, önfegyelem, a kielégítettség érzésének tudatosítása, mozgás megszeretése, edzés, testi képességek fejlődése, kitartás, nehézségek leküzdése, eszközhasználat helyessége, kiélheti mozgáskedvét, másoknak is szervezhet, kisebbek iránti tolerancia, mozgások megmutatása, példamutatás stb.

Megvalósítás

 • napirendben meghatározott helyen és időben testnevelés
 • életritmusnak megfelelően mindennapi testnevelés alkalmával
 • elegendő mozgási lehetőségek a csoportszobában
 • udvari mozgás, levegőzés
 • kirándulás, séta
 • alkalom mozgásigény kielégítésére a másik csoportban szervezett mozgásos tevékenység is (nyitott csoportszobák, segítőkész óvodapedagógusok)
 • mozgásfejlesztő foglalkozások
 • dadussal a tornaszobában
 • szolgáltatások ( torna, football)

Szervezési feladatok - objektív - szubjektív feltételek

 • gyermekismeret – gyermeki igények
 • udvari spontán és tervezett, irányított mozgásos játékok
 • mozgásfejlesztő eszközök biztosítása a csoportszobában vagy az öltözőben (tini-kondi, trambulin, füles-labda stb.)
 • tornaterem (ha van) időosztása
 • mozgásos játékok kezdeményezése csoportszobában, udvaron
 • a csoportszoba „kitágítása"
 • séta vonzó céllal, vagy csak nézelődve ráérősen
 • szánkózóhely, csúszkálási lehetőség, kresz-udvar, bicikli, roller, dömper
 • pancsoló, homokozó, udvari mászóka, vár, csúszda, pad, asztal, házikó, sátor… stb
 • kert munkák lehetősége (konyhakert, gyógynövénykert, fűszerkert, madáritató, virágoskert, fás-ligetes
 • csalitos, komposztáló, kerti szerszámoknak hely
 • óvodapedagógus és a dajka példája
 • udvar területének elkülönítetlensége, átjárhatóság, vendégeskedés a másik óvodapedagógusnál

Tisztálkodás

Tisztaságérzett, rendezett, ápolt külső, higiénia szokásai esztétikus megjelenésre törekvés a környezet esztétikuma, az egészségesség érzése, komfortérzet tudatosul

WC-használat szükség szerint, amikor szükségét érzi kézmosás igény szerint, zájöblítéstől a fogmosásig a próbálkozásra biztatás

Megvalósítás

 • a WC-használat intimitás biztosítása elkülöníthetőséggel (függöny, ajtó)
 • tumultus elkerülése az igény szerinti használattal
 • tapasztalatcsere a csoportok között
 • fésülködés, fogmosás önállóság és a ruha rendezettsége a gyermek vágyait figyelembe véve önkiszolgálással
 • WC-használatra késztetés alkalmai: reggeli érkezéskor, udvari levegőzés előtt és után, lefekvés előtt, hazamenetel előtt

Szervezési feladatok - objektív - szubjektív feltételek

 • berendezés és eszközök célszerű elrendezése (szappan, fésű, tükör, törölköző, körömkefe, WC-papír
 • elegendő WC papír (nagyság és réteg)
 • bizalom a gyermekben (egyedül kimehet, szól, ha készen van, stb.)
 • önállóság kipróbálása, egymásnak segítés
 • balesetmentesség, feltörlés igény és vállalás szerint
 • felelősök vállalással
 • szakkönyvek, szakirodalom, továbbképzés igénye

Forrás: Körmöci Katalin

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK:

Külön térítés nélkül, a havi díjba beépítve:

játékos angol – éneklés, mozgás, játék – ismerkedés az idegen nyelvvel
mozgás-kotta foglalkozás óvodapedagógusaink vezetésével

A Mozgáskotta módszer jól beilleszthető az óvodai mozgásprogramba mert:

 • A korosztályhoz igazodik (3-7 éves gyermekek)
 • Mindkettő komplex fejlesztő program (emlékezet, ritmus, térérzékelés, figyelem
 • beszédfejlesztés, megfigyelés, képzelet, fogalmi gondolkodás előkészítése
 • matematikai nevelés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, környezeti nevelés)
 • Tervszerű és hatékony eszközöket biztosítanak a pedagógusoknak
 • Alkalmazkodnak a kisgyermekek testi és pszichológiai sajátosságaihoz
 • Játékos módon fejlesztik a gyermekek testi és értelmi képességeit. Észrevétlenül fejlődnek!
 • Élményt, örömöt, felszabadulást, kreativitást nyújtanak.
 • Más eszközökkel jól kombinálható módszer
 • Játékként élik meg a gyerekek

Forrás: Pektor Gabriella

A Mozgáskottában használt eszközök segítségével könnyebbé válik a:

 • Szín, forma, alakfelismerés
 • Oldaliság (jobb-bal láb)
 • Számolási készség, számfogalom megszilárdulása
 • A mozgások időbeli jegyeinek kialakítása, pontosabb szabályozása
 • Zenei ütemhangsúly kiemelése

Forrás: Pektor Gabriella

A játékos tanulási tevékenységek tematikus egységek, projektek óvodánkban a következő művészeti tevékenységek köré épülnek:

 • mozgás
 • anyanyelvi nevelés – irodalom - mese-vers
 • ének-zene – mondókák - dalos játékok, tánc
 • környezeti nevelés – matematika – logikus gondolkodás
 • vizuális nevelés - kreativitás

A foglalkozások gyakran komplex formában zajlanak, játékosan, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságuk figyelembevételével, minden körülmények között építve a gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, belső késztetéseire, - egyéni, differenciált tevékenységekkel, módszerekkel, cél a sikerélményhez juttatás!

A napi tevékenység szerves része a drámajáték – szakvizsgázott óvodapedagógusunk a mese – a játék – a „mintha" világán keresztül teremt értékes, pillanatokat a kicsik számára – bátran bújhatnak általa mesehősök, vagy a valós élet egy-egy szereplőinek személyébe.

A drámapedagógia óvodai vonatkozásáról itt olvashatnak: https://katedra.sk/2016/08/17/kele-ildiko-dramapedagogia-az-ovodaban/

Fejlesztő terapeutáink a következő fejlesztő-foglalkozásokat nyújtják – térítés ellenében:

 • Mozgásterápia - heti 2 alkalom – egyéni és mikro-csoportos forma
 • Logopédia - heti két alkalom – egyéni és mikro-csoportos forma, valamint home-training betanítása
 • Pszichodráma, egyéni pszichoterápia - heti egy alkalom, ill. igény szerint konzultáció

Óvodánkban nevelési időn túl, külön térítés ellenében igénybe vehető fakultatív lehetőségek:

ÉTKEZÉS

Óvodánkban saját konyha üzemel. Dietetikust alkalmazva garantáljuk a közétkeztetési rendeletnek megfelelő vitamin és tápanyagszükséglet életkori előírásainak teljesítését!

Az ételek a gyermekkonyha speciális igényeit figyelembe véve házias jellegűek, igazodva a gyermekek kedvenc ételeihez - helyben készülnek. Lehetőség van a különböző ételallergiás, cukorbeteg gyermek ellátására is! Ehhez minden esetben szakorvosi igazolás szükséges!

Naponta hatszori étkezést biztosítunk, - tízórai, ebéd, uzsonna, délelőtt és délután szezonális vegyes gyümölcs-tál, valamint 16.30 után „pót-uzsonna" áll a még óvodában tartózkodó gyermekek rendelkezésére.

A zöldségfélék, a gyümölcsök szezonális jellegűek! Gyümölcsteát kapnak a gyerekek, melyet cukor nélkül készítünk el - a cukrot, édességet, nassolást lehetőleg mellőzzük, az egészséges táplálkozás szokásait igyekszünk kialakítani.

Az étkezés díja a havi díjban benne foglaltatik!

Születésnapok – névnapok

A gyermekek születésnapját ünnepeljük, ilyenkor az óvoda ajándéka a torta.

Ezzel is mellőzni szeretnénk óvodánkban a gyermekek közötti rivalizálást, (kinek mekkora, milyen alakú stb. tortát hoztak a szülei) - közösségi nevelésünk egyik fontos mozzanata ez a kérdés is.

Névnapokon kizárólag gyümölcsöt, 100%-os gyümölcsleveket elfogadunk az ünnepléshez! 😊

NYÁRI SZÜNET – EGYÉB SZÜNETEK

Nyáron 4 hét szünetet tart óvodánk, ill. a téli szünet meghatározása a mindenkori hivatalos tanév rendjéhez igazodik! Egyéb szünet nincs!

A Köznevelési Törvény hatályos rendelkezése szerint egy nevelési évben max. 5 munkanapot "nevelés nélküli" munkanapnak lehet kijelölni, amikor az óvoda dolgozói továbbképzéseken, tréningeken vesznek részt. Ezt az aktualitást megelőzően két héttel kihirdetjük, - ezeken a napokon az óvoda gyermekeket nem fogad!

Beiratkozás: egész évben folyamatos, üres hely esetén azonnali felvétel lehetséges.

Új nevelési évre jelentkezés:

érkezési, ill. beiratkozási sorrendben történik, de ajánlott már több hónappal, - esetleg előző évben (!!!) - a májusban szokásos beiratkozások megkezdése előtt, hogy a gyermek elhelyezése biztosított legyen!

Jelentkezés, és egyéb felvilágosítás telefonon: Fóris Marietta 06-30-332-8042

Az óvodát a zavartalan működés és a gyermekek biztonsága érdekében kizárólag előzetes telefonos bejelentkezés és egyeztetés alapján lehet megtekinteni. Kérjük, beteg kisgyermekkel óvodásaink védelme érdekébe ne érkezzen óvodalátogatásra! Gyógyulás után nagy szeretettel látjuk! - Megértésüket köszönjük!

SZERZŐDÉS - ÁRAK

Óvodánkat kizárólag a beiratkozáskor megkötött írásbeli szerződés megkötésével lehet igénybe venni. A szerződés részletesen tartalmazza a feltételeket.

A köznevelési tv. rendelkezésének értelmében a betöltött 3 éves korú gyermekek számára kötelező óvodai nevelésben részt venni!

Az óvodai nevelési év szeptember 01–től augusztus 31-ig tart, az iskolába készülő, utolsó éves gyermekek számára is! Eddig az időpontig „óvodaköteles korú", szeptember 01-étől pedig „tanköteles korú" a gyermek.

Az óvodai jogviszonya értelemszerűen augusztus 31-ével szűnhet meg – ezért a szülőknek az iskola előtt, az óvoda utolsó hónapjában augusztusra is szerződésünk szerinti díjfizetési kötelezettsége van!

Az óvodai díj egy összegként, de 12 hónapra arányosan van elosztva! A gyermek hiányzása esetén, az óvodai szünetek idejére díjvisszatérítés nem lehetséges!

Az óvodai étkezés a mindenkori díj része!

Testvérkedvezmény: második gyermek díjából – 10%!

Az óvodai költségek egyes munkáltatók esetében cafetéria – költségelemként elszámolhatók! Kérjük, érdeklődjön munkahelyén!

Árainkról, - fakultatív programok költségeiről érdeklődjön személyesen kollégánknál: 06-30-332-8042.

Óvodánk működésében a Köznevelési tv. és az ÓNAP az irányadó!

Tájékoztatásul közöljük: Pedagógusaink, dolgozóink a pedagógus bértábla szerint garantált bért kapják illetményként! Óvodapedagógusainkat a törvény szerinti szabadság illeti meg, melyet a munkáltató köteles számukra kiadni!