Rólunk

Köszöntünk magánóvodánkban!

Óvodánk Zugló első magánóvodájaként kis családi házban került kialakításra 1994-ben.

Az óvoda alapítója, a fenntartó képviselője Fóris Marietta, végzettségeit tekintve óvodapedagógus és családkonzulens - 1980 óta óvodapedagógus, minősített óvodapedagógus.

Az intézmény családi ház jellege és az alapító óvodapedagógus hitvallása nyomán megmaradt kis kuckós, a családról talán első ízben leváló gyermekek számára biztonságot adó, inkább az otthonosság érzését keltő kis fészeknek.

Hatalmas árnyékos és napsütéses, kerti játékokkal felszerelt játszóudvarral, két vegyes életkorú csoportban várja kis lakóit, a Süni csoportban és a Micimackó csoportban.

Csoportjaink:

  • Süni csoport 14 fő, csoportkialakítás: 3 – 4.5 éves korig
  • Micimackó csoport 18 fő, csoportkialakítás: 4.5 – 6-7 éves korig

A Micimackó csoport iskolai előkésztő csoport egyben, mely a Köznevelési tv-ben foglaltak szerint „ az óvoda utolsó évében hangsúlyos iskolaelőkészítés"-t valósít meg.

A csoportszobák barátságos hangulatúak, a gyermekeket meleg, szeretetteljes légkörben fogadjuk, az óvoda valamennyi dolgozója gyermekcentrikus, emberséges, korrekt, szakmailag jól felkészült, a gyermekek igényeit, szükségleteit mindenkor figyelemmel kísérő és kielégítő attitűddel rendelkezik. Korszerű pedagógiai, módszertani kulturáltság jellemzi a szakmai csapatot –elkötelezett, innovatív és megújulásra kész, együttműködő és hiteles az egész nevelőtestület.

A családias, kis létszámú vegyes életkorú csoportokat két-két főiskolát végzett óvodapedagógus vezeti, - melyből kettő szakvizsgázott óvodapedagógus, egyikük drámapedagógus végzettségű, valamint három óvodapedagógusunk minősített óvodapedagógus.

A csoportokhoz egy-egy pedagógiai asszisztens tartozik, ők heti váltásban látják el a gyermekeket.

Óvodapedagógusaink segítségével gyermekeink az egyéni képességeikhez mérten, differenciált fejlesztéssel, sok dicsérettel, ösztönzéssel, sikerélménnyel, szeretettel megfelelően felkészülnek az iskolakezdésre.

Óvodánk óvodapedagógusai tagjai az ÓVOK (Óvodák Országos Közössége) – civil szakmai egyesületnek, a MOE – (Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének), a fenntartó tagja a Magyar Családterápiás Egyesületnek, névjegyzékükben szereplő családkonzulens.

Szakmai kapcsolatot ápolunk az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, az ELTE-TOK és a Debreceni Neveléstudományi Egyetem tanszékvezető tanáraival, nemzetközi konferenciákat szervezünk, és veszünk részt rajtuk, kapcsolatokat ápolunk a határon túli magyar ajkú óvodapedagógus kollégáinkkal és óvodákkal.

Innovatív, pályázati tevékenységeink:

Uniós pályázataink között elsővel, az ERASMUS+ „CSEPP" – Családdal Együtt Példával Program – elnyerésével kapcsolódunk nemcsak budapesti, de hazai vidéki és határon túli óvodákhoz. Cél a család-óvoda együttműködésének javítása, hiszen a családokkal EGYÜTT érhetjük el közös célunkat, a gyermekek optimális fejlődését, az érzelmi biztonságukat és a boldog óvodás éveket! Két éves munkánk során 2017-2019 között jógyakorlatainkat, tudásunkat oszthattuk meg kollégáinkkal, szerepelhettünk írott és elektronikus sajtóban, konferenciákon meghívott előadóként tartják számon óvodánk fenntartó óvodapedagógusát.

Majd az első sikeres pályázati együttműködés után kedvet és lendületet kapva a 2020. március-áprilisi karantén ideje alatt is hasznossá tettük magunkat, és új pályázatot írtunk! Az ERASMUS+"MEGÓV" Mentális EGészségvédelem az ÓVodában a pedagógusok mentális egészségvédelmét célozza, melynek időtartama szntén nemzetközi együttműködésben 2020-2022.

…és nincs megállás! A pandémia idején tovább gondolkodtunk, hiszen olyan kompetenciákban kellett pillanatok alatt magas szinten teljesíteni, ami eddig nem volt az erősségünk: a digitális, IKT területen találtuk magunkat, az online kapcsolattartás és mindezek velejárói ráébresztettek minket, van mit fejlődni, tanulni, és az európai elvárásokhoz úgy tudunk felzárkózni, és a gyermekek digitális kompetenciáit is kialakítani, ha mi magunk is jól képzettek vagyunk! Így született meg az ERASMUS+"HOT" Határtalan Online Térben – elnevezésű újabb uniós projektünk, melyet 2021-2023 között valósítunk meg, nemzetközi együttműködésben. Így már van digitális táblánk, és beillesztjük a robotika foglalkozást is az óvodai életbe!

Rendszeres szakmai publikációk jelennek meg intézményünkből különböző szakmai folyóiratokban.

Rendszeresen részt veszünk egyetemi hallgatók gyakorlati képzésében, záróvizsgájuk intézményünkben zajlik.

Miért válassz minket?

Egészséges étkezés

Hiszen a megfelelő táplákozás elsajátítása gyermekkorban kezdődik. Lehetőség van a különböző ételallergiás, cukorbeteg gyermek ellátására is!

Játékos tanulás

A foglalkozások játékosan, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságuk figyelembevételével - minden nap, melyet óvodapedagógusaink tartanak.

Biztonságos környezet

Közlekedünk is a gyerekekkel, mert fontosnak tartjuk, hogy mire iskolába mennek, az alapvető közlekedési szabályokkal, utcai viselkedés szokásaival tisztában legyenek-ez alapvetően a biztonságérzetükhöz elengedhetetlenül szükséges!

Támogatóink

  • 1141. Budapest Vezér utca 84.