Rólunk

Köszöntünk magánóvodánkban!

Zugló zöldövezeti részében, a Vezér u. és Fogarasi u. kereszteződés közelében. Kb. 250 négyszögöles - kerti játékokkal felszerelt játszóudvarral, két vegyes életkorú csoportban várja kis lakóit, a Süni csoportban és a Micimackó csoportban. Csoportlétszám: 14 - 18 fő

A csoportszobák barátságos, meleg hangulatúak, a gyermekeket meleg, szeretetteljes légkörben fogadjuk, az óvoda valamennyi dolgozója gyermek centrikus, emberséges, korrekt, szakmailag jól felkészült, a gyermekek igényeit, szükségleteit mindenkor figyelemmel kísérő és kielégítő attitűddel rendelkezik.

A családias, kis létszámú vegyes életkorú csoportokhoz két-két főiskolát végzett óvodapedagógus, és két pedagógiai asszisztens tartozik,ők heti váltásban látják el a gyermekeket.

Fejlesztőpedagógusunk segítségével gyermekeink az egyéni képességeikhez mérten,sok dicsérettel, ösztönzéssel, sikerélménnyel és szeretettel megfelelően felkészülnek az iskolakezdésre.

Választott helyi programunk a "Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program", amely már a nevében is magában foglalja azt a lényeges dolgot,hogy a tanulás-tanítás ebben az óvodában a tapasztalatszerzés- és cselekedtetés szellemében, játékosan történik.

Az óvónők egyénre szabott nevelési tervet készítenek, s ennek tükrében a gyermekek képességeit az egyéni sajátosságuk figyelembe-vételével, differenciáltan fejlesztik.

Saját logopédusa, mozgásterapeutája, és pszichológusa is van óvodánknak, szakembereink rendszeres látogatásukkal, ill. folyamatos munkával segítik az óvónőket, ill. szükség esetén a szülők rendelkezésére is állnak.

A logopédus heti két alkalommal foglalkozik a gyerekekkel, de nem csak beszédhibát javít, hanem a tanulási zavarok korai felismerésével és kezelésével is foglalkozik.

A mozgásterapeutánk idegrendszeri éretlenségből fakadó tanulási veszélyeztetettséget szűr ki időben, valamint az iskola előkészítő feladatokban is segítséget adnak a gyermekeknek, heti két alkalommal, illetve konzultációkkal az óvónőknek és a szülőknek.

Az óvónők a nevelőmunkát is tervezik, a csoportjuk ismeretében, a program útmutatója alapján féléves nevelési tervet készítenek,amit a félév letelte után értékelnek is, majd ennek összegzése után készül el az újabb célokat, feladatokat megjelölő következő féléves terv.

Minden gyermekről fejlődési naplót vezetnek az óvónők, hogy minél pontosabban meghatározhassák az egyéni fejlesztés lehetőségeit. Ebbe a szülők is betekintést kaphatnak. Hiszünk a család-óvoda kapcsolat nélkülözhetetlenségében, hisszük, hogy egymás kölcsönös elfogadása és megértése, elismerése és együttműködése nélkül lehetetlen biztos érzelmi légkörű óvodás éveket teremteni!

Miért válassz minket?

Egészséges étkezés

Hiszen a megfelelő táplákozás elsajátítása gyermekkorban kezdődik. Lehetőség van a különböző ételallergiás, cukorbeteg gyermek ellátására is!

Játékos tanulás

A foglalkozások játékosan, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságuk figyelembevételével - minden nap, melyet óvodapedagógusaink tartanak.

Biztonságos környezet

Közlekedünk is a gyerekekkel, mert fontosnak tartjuk, hogy mire iskolába mennek, az alapvető közlekedési szabályokkal, utcai viselkedés szokásaival tisztában legyenek-ez alapvetően a biztonságérzetükhöz elengedhetetlenül szükséges!

Támogatóink

  • 1141. Budapest Vezér utca 84.