Fóris Marietta

  • intézmény alapító - fenntartó, szakmai vezető,
    Óvodapedagógus, családkonzulens, Ped.II.

„A gyermekkornak két tündérvilága van: cselekvés síkján a játék, és szellemi síkon a mese." Kádár Annamária

Amióta az eszemet tudom, óvó néni szerettem volna lenni! Teljesült az álmom, 1980 óta folyamatosan gyakorlom ezt a gyönyörű hivatást. Két felnőtt gyermekem van, akiknek nagyon sokat köszönhetek, igazán ők tanították meg nekem az anyasággal, milyen is legyen egy jó óvó néni, gyermeke számára milyen óvó nénire vágyik egy szülő?

Sok szép önkormányzati óvodában eltöltött év után 1993-ban hoztam létre a Csip-Csup Csodák Magánóvodát, ahol olyan kollégákat választottam társamul, akik anyai attitűdjükkel és hivatástudatukkal, szakmai alázatukkal és a gyermekek iránti feltétel nélküli szeretetükkel teszik tartalmassá és érzelmileg biztonságossá a kicsik és a szülők számára az óvodás éveket.

Hiszek a család-óvoda együttműködő és bizalomra épülő kapcsolatában, az előítélet mentes, őszinte és hiteles kommunikációban, mely elengedhetetlenül szükséges a gyermekek harmonikus neveléséhez.

Hiszek abban, hogy minden gyermek egyedi és megismételhetetlen csoda, hiszek abban, hogy csak rajtunk műlik, hogyan tudja megmutatni, mi rejlik benne, és a segítő, elfogadó szeretetünkkel önmagához képest a legjobb képességei is előhívhatók. Ez nagyon nagy felelősség, folyamatos kitartó, következetes és szeretetteljes munkát igényel.

Hiszek abban, hogy jól szervezett, következetes, egymásra épülő, a játékot mint elsődleges tevékenységet mindig szem előtt tartó nevelőmunkával boldog, önálló, magabiztos, jól felkészült iskolaérett gyermeket bocsájtunk útjára az óvodás évek végére. Ehhez nem kell az óvódás éveket túlzsúfolni mindenféle – az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaival nem illeszkedő, divatos külön programokkal, melyek a játék rovására mennek, és ezáltal szorongóvá tesznek egy gyermeket. Ugyanakkor elengedhetetlenül fontosnak tartom az óvó nénik folyamatos, tevékeny jelenlétét a gyermekek mindennapjaiban, a tevékenységek egyéni képességeihez mérten történő szervezését, a gyermekek sikerélményhez juttatását, és a pozitív életigenlő, etikailag pedagógushoz illő magatartását.

Hiszek a csapatmunkában, a közös célokért történő összefogásban, a kritikák pozitív és építő átkeretezésében, és hiszem, hogy a hibáink elemzéséből erőt lehet kovácsolni a megújulásért.

Folyamatos önképzéssel, továbbképzésekkel, és egy újabb terület, a családterápia meghódításával kondicionálom szakmai tudásomat, mely elvárás a kollégáimtól is!

Szívügyem a családok mentális egészségének megsegítése, hiszem, hogy boldog emberek tudnak boldog gyermeket nevelni. A hozzám forduló családok számára nemcsak az óvodáskorú gyermekekkel kapcsolatosan, de életvezetéssel kapcsolatban is szívesen állok rendelkezésre.