Gosztonyi Judit

  • Gyógypedagógus - mozgásterapeuta (TSMT-terapeuta)

„Az élet: mozgás. Mozog maga a Teremtő is szüntelenül. Az embernek is mozognia, alkotnia, küzdenie kell. Minden formában, csakhogy más-más helyen, más-más ütközők között. De egyre világosabb az értelmünk, jobb a szívünk, nemesebb a kezünk." (Gárdonyi Géza)

Aki a testét uralja, önmagát és az őt körülvevő világot is uralja. Ismeri önmagát. A testkép az énkép fontos része, a test nonverbális jelzései rengeteg információt árulnak el a személyiségről. Képességeink személyiségünk részei, a képességek fejlesztése így a személyiség fejlesztése is egyben. Ha a motoros képességek fejlődnek, fejlődnek a kognitív és szociális képességek is. Az egészséges boldog gyermekből, egészséges, boldog felnőtt válhat.

1986-óta dolgozom nevelési tanácsadóban, 3-23 éves korig vizsgálom és látom el a hozzám kerülő gyerekeket, akiknek organikus eredetű teljesítmény és magatartás problémái vannak.

A tapasztalataim és a tanulmányaim alapján azt szűrtem le, hogy a képességek, mint a beszéd, írás, olvasás, számolás, figyelem kibontakozásának előfeltétele a részképességek megfelelő működése. Ilyen részképességek a tériorientáció, észlelés, intermodális integráció, emlékezet, szerialitás. Ahhoz pedig, hogy ezek a megfelelő módon fejlődjenek, a mozgásos idegrendszer érése az alap. Alapismereteinket csecsemőkorunkban a mozgáson keresztül szerezzünk meg, így kerülünk kapcsolatba a különböző ingerekkel. Az a terápia, amit végzek a gyerekekkel, erre hat fejlesztően. Aktív és passzív szenzomotoros ingereket kapnak a gyermekek, játékos formában, változatos eszközökkel, heti 1-2 alkalommal, 20 perces időtartamban.

Mivel a gyakorlatok felépítése az ontogenetikus fejlődésmenetet követi, azaz visszatérünk a csecsemőkori mozgásokhoz, fejemelés, kitámasztás, gurulás, kúszás, stb, meg fog jelenni a gyermekek viselkedésében a regresszió, azaz, már meghaladott életkori viselkedések fordulhatnak elő. Pl: ujjszopás, ölbe bújás, nyafizás, vagy éppen nagyon felszabadult, eleven lesz. Ez jó jel, azt jelzi, hogy működik a terápia, és idővel eltűnik. Eredmények általában 3 hónap után jelentkeznek.

Azok a szülők, akiknek a gyermekeit megvizsgáltam, (minden 4. életévét betöltött kisgyermeket), és az óvónőkkel egyetértésben javasoljuk, hogy részt vegyenek ezen a foglalkozásokon, megkapják a vizsgálati eredményeken kívül a mozgásterápia leírását is és a beleegyezésüket adhatják, hogy gyermekük részt vegyen a mozgásfejlesztő foglalkozásokon. Konzultációra is van lehetőség, amennyiben igénylik, előzetes telefonon történő egyeztetés alapján.