Kocsisné Baktai Szeréna

  • MICIMACKÓ CSOPORT:
    Intézményvezető, szakvizsgázott óvodapedagógus, Ped.II.

„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják. Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk." (Richard Bach)

Már nagyon fiatalon éreztem, hogy gyerekek tanításával szeretnék foglalkozni. Eleinte a tanítónői pálya vonzott. De az élet szerencsére úgy alakította, hogy találkozhattam óvodáskorú gyerekekkel. Akkor jöttem rá, hogy ők közelebb állnak hozzám. Az fogott meg bennük, ahogyan őszintén, tisztán rácsodálkoznak mindenre, ami körül veszi őket. Ebben a korban a gyerekek nagyon fogékonyak, ekkor nyílnak ki a világra. Nagyon meghatározó számunkra, hogy mivel találkoznak, milyen érzelmi benyomások érik őket, milyen mintát látnak, ezért nagyon nagy a felelősségünk is! 3-tól 7 éves korig a gyermekek személyiségjegyei bevésődnek, és az alap képességeik, készségeik kialakulnak.

22 éve dolgozom óvodapedagógusként.

Nagyon megható érzés tapasztalni, látni azt a folyamatot, amikor a kezdetben botladozó, aprócska gyermek, egy közös folyamat eredményeként, néhány év múlva éretten gondolkodó, korának megfelelő tájékozottsággal, érzelmileg, erkölcsileg fejlett gyerekként kerül ki a kezeim alól. Szeretem felfedezni a bennük rejlő tehetséget, bármely területen, amiben megtapasztalhatja önmagában az értéket, amitől különlegesnek érzi magát. Erősségem a mindennapi tevékenységekben az éneklés – a zene- a dallam, a ritmus, mint szorongásoldó, és élvezetes együttlét kíséri a mindennapjainkat a csoportomban. Színjátszókört vezetek a gyermekeknek, és büszke vagyok az óvodás szülőkből minden évben újra-verbuválódó szülői színjátszókörre is, akik a gyermekek és a szülőtársak nagy örömére minden évben bemutatnak egy mesét!

A gyerekek optimális fejlődése érdekében elengedhetetlen a szülőkkel való bizalomra épülő együttműködés, amely véleményem szerint a korrekt, őszinte és szakmai hozzáértésen alapuló, hiteles kommunikációval alakulhat ki.

Az évek során azt tapasztaltam, hogy a legtöbb kudarc, vagy esetleges konfliktus abból adódik, hogyha nem vesszük figyelembe, hogy minden gyerek egyedi. Ezért a fejlődés is egyénhez mérten, a fejlesztés egyénre szabottan, differenciáltan, a spontán érési folyamatot figyelembe véve történhet. Mindenki egyedi, és különleges.

Mindig is fontosnak tartottam, hogy a gyerekek és szülők számára ne csak óvodapedagógus, hanem ember is legyek. Természetesen a munkámban tudatos vagyok, de ugyanakkor ember is, aki örömöket vagy esetleg szomorúságot is megél a mindennapokban. Úgy érzem, így tud egy óvodapedagógus hiteles és ember maradni a gyerekek előtt, mintát adva ezzel egy életre!

2011-ben intézményvezetői megbízást kaptam – a fenntartóval sok éves, kölcsönös bizalmon, szereteten, szakmai elismerésen alapuló, mindennapi, szoros kapcsoltunk van – munkánk során mindketten elkötelezettek vagyunk a gyermekek mindenkori szükségletek kielégítése mentén történő óvodai nevelés, a családokkal történő együtt-nevelés megvalósításában.

Nyitott és innovatív óvodavezetői szemlélettel, inkluzív pedagógiai elvekkel, elkötelezetten és felelősséggel teszem a dolgom.