Kocsisné Baktai Szeréna

„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják. Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk." Richard Bach

Már nagyon fiatalon éreztem, hogy gyerekek tanításával szeretnék foglalkozni. Eleinte a tanítónői pálya vonzott. De az élet szerencsére úgy alakította, hogy találkozhattam óvodáskorú gyerekekkel. Akkor jöttem rá, hogy ők közelebb állnak hozzám. Az fogott meg bennük, ahogyan őszintén, tisztán rácsodálkoznak mindenre, ami körülveszi őket. Ebben a korban a gyerekek nagyon fogékonyak, ekkor nyílnak ki a világra. Nagyon meghatározó számunkra, hogy mivel találkoznak, milyen érzelmi benyomások érik őket, milyen mintát látnak, ezért nagyon nagy a felelősségünk is! 3-tól 7 éves korig a gyermekek személyiségjegyei bevésődnek, és az alap képességeik, készségeik kialakulnak.

16 éve dolgozom óvónőként. Nagyon megható érzés tapasztalni, látni azt a folyamatot, amikor a kezdetben botladozó, ügyetlenkedő gyermek, éretten gondolkodó, korának megfelelő tájékozottsággal, érzelmileg, erkölcsileg fejlett gyerekként kerül ki a kezeim alól. Szeretem felfedezni a bennük rejlő tehetséget, bármely területen, amiben megtapasztalhatja önmagában az értéket, amitől különlegesnek érzi magát.

A gyerekek optimális fejlődése érdekében elengedhetetlen a szülőkkel való bizalomra épülő együttműködés, amely véleményem szerint a korrekt, őszinte és szakmai hozzáértésen alapuló kommunikációval alakulhat ki. Az évek során azt tapasztaltam, hogy a legtöbb kudarc, vagy esetleges konfliktus abból adódik, hogy a nem vesszük figyelembe, hogy minden gyerek egyedi. Ezért a fejlődés is egyénhez mérten, a fejlesztés egyénre szabottan történhet. Mindenki egyedi, és különleges.

Mindig is fontosnak tartottam, hogy a gyerekek és szülők számára ne csak óvónő, hanem ember is legyek. Természetesen a munkámban tudatos vagyok, de ugyanakkor ember is, aki örömöket vagy esetleg szomorúságot is megél a mindennapokban. Úgy érzem, így tud egy óvónő hiteles és ember maradni a gyerekek előtt, mintát adva egy életre!