Családkonzultáció

Családterápiát, családkonzultációt kizárólag a Magyar Családterápiás Egyesület tanácsadói névjegyzékében szereplő, diplomás végzettségű, képzett terapeuták végezhetnek, - vagy családterápiás, vagy családkonzulens végzettséggel!

A terápiás üléseken elhangzottakról – a felek írásos beleegyezése esetén, egyes esetekben – hangfelvétel készül, mely segíti a terápia hatékonyságát, a folyamat megértését.

A terápiát teljeskörű titoktartás övezi!

Figyelem: párterápia, családkonzultáció óvodánkba járó gyermekek szülei és hozzátartozói esetében kontraindikált, ezért nem vállaljuk! Más szakembert ebben az esetben szívesen ajánlunk.

A rendszerszemléletű gondolkodás a családot látja a problémák keletkezésének és a terápiás beavatkozás egységeként.

A terápia fókuszában a család – azok alrendszerei - az egyén családi kapcsolatai állnak.

A családterápia önálló módszerként, de kiegészítő terápiaként is működhet – egy-egy családtag más pszichoterápiájának kiegészítőjeként, mintegy családot támogató funkcióként. (pl. gyermek pszichoterápiájának kiegészítéseként)

A családban megjelenő diszfunkciós működés hatására megjelenik a tünet, válik valamely családtag tünethordozóvá.

Keretek:

Bejelentkezés. Az első interjú után szerződés, a célok közös megfogalmazása. Az ülések száma problémától függően lehet 10-25 ülés, ám vannak hosszútávú, mélyebb átdolgozást igénylő esetek is.

Az ülések 90 percesek, először hetente/kéthetente, majd havonta egy találkozás szükséges. A terápia lezárása után 6-12 hónappal utánkövetés – egy ülésben.

Módszerek:

A terápiás iskolák irányultságától függően a család kommunikációs, strukturális, szociokulturális, történeti, érzelmi, etikai rendszerként való koncipiálása jellemzi a terápiás gyakorlatot. A családterápia történetében megjelenő számos irányzat az ezredfordulóra az integrációs törekvésekkel jellemezhető. A strukturális, stratégiás, problémaközpontú, megoldásközpontú, viselkedésterápiás irányzatok mellett a jelenlegi terápiás színtérben hangsúlyosan jelen vannak a tárgykapcsolati, intergenerációs valamint narratív irányzatok is. (Dr. Koltai Mária)

Az üléseken különböző technikákkal dolgozunk: rajzolás (jobb agyféltek technikája), szoborjáték, bábok, szerep-csere, különböző asszociációs játékok, levélírás, genogram, stb. – házi feladatok segítik az együttműködést.

A terápia célja a hatalmi viszonyok helyett az igazságosság, a nemi-családi szerepek demokratikus felismerése, megértése, elfogadása, az erőforrások felkutatása, a nehézségek kimondása, a közös nevező kialakításának kommunikációja, egészséges határok kialakítása, megtartása.

Miben segíthetünk?